Bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører

Søknaden skal bekreftes av en autorisert regnskapsfører eller revisor før den sendes inn. Du må derfor så fort som mulig etablere kontakt med en regnskapsfører eller revisor, hvis du ikke har dette fra før.

For at en autorisert regnskapsfører eller revisor skal kunne avgi bekreftelse, må de foreta en egen kontroll av de opplysninger som legges til grunn for søknaden. Det er utarbeidet egne kontrollhandlinger for dette.

Får du tildelt tilskudd vil kostnaden til bekreftelse fra revisor/regnskapsfører refunderes med 80 % av kostnaden, begrenset til 10 000 kroner per tilskuddsperiode for de som får vedtak om tildeling av tilskudd. Du blir bedt om å oppgi total kostnad for bekreftelsen i søknadsskjemaet.