Søknadsfrister

Fristen for å søke om tilskudd for periodene 1. september til 31. oktober og 1. november til 31. desember 2020 er 15. juni 2021.

Fristen for å søke tilskudd for perioden 1. januar til 28. februar 2021 er 15. juni 2021.