Søknadsfrister

Et foretak kan søke om tilskudd for periodene fra 1. september 2020 til 28. februar 2022.

For periodene november 2021 – februar 2022 vil støtten beregnes for hver enkelt måned.

 • September – oktober 2020 (søknadsfrist utgått)
 • November – desember 2020 (søknadsfrist utgått)
 • Januar – februar 2021 (søknadsfrist utgått)
 • Mars  – april 2021 (søknadsfrist utgått)
 • Mai – juni 2021 (søknadsfrist utgått)
 • Juli – august 2021 (søknadsfrist utgått)
 • September – oktober 2021 (søknadsfrist utgått)
 • November 2021 (søknadsfrist utgått)
 • Desember 2021 (søknadsfrist utgått)
 • Januar 2022 (søknadsfrist utgått)
 • Februar 2022: Søknadsfrist 15. mai 2022

Det er ikke mulig å søke om tilskudd etter søknadsfristen. Det er heller ikke mulig å søke om eller å gi utsatt frist på grunn av sykdom, sen signering av regnskapsfører/revisor, tekniske feil som ikke skyldes Brønnøysundregistrenes systemer eller lignende.