Søknadsfrister

Fristen for å søke om tilskudd for periodene 1. september til 31. oktober og 1. november til 31. desember 2020 er 14. mars 2021. Søknadsportalen åpner for innsending av søknad 18. januar.

Fristen for å søke tilskudd for perioden 1. januar til 28. februar 2021 er 15. mai 2021. Søknadsportalen åpner for innsending av søknad 15. mars.