Søknadsfrister

Et foretak kan søke om tilskudd for perioden fra 1. september 2020 til 30. oktober 2021, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen.

Du kan nå sende inn søknad for disse periodene:

  • September – oktober 2020
  • November – desember 2020
  • Januar – februar 2021
  • Mars  – april 2021
  • Mai – juni 2021

Søknadsfristen for periodene fra 1. september 2020 til 30. juni 2021 er 15. oktober 2021.

Tilskuddsperioden juli – august 2021 åpner for søknader fra 15. september.
Søknadsfristen er 15. november 2021.

Tilskuddsperioden september – oktober 2021 åpner for søknader fra 15. november. Søknadsfristen vil være 15. desember.