Innsyn i vedtak om tildelt tilskudd

Kompensasjonsordningen for næringslivet gir foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien en økonomisk kompensasjon.

Vedtak om tildelt tilskudd er tilgjengelig i en egen oversikt.

I oversikten framgår vedtak om tildelt tilskudd for perioden fra og med september 2020 til og med februar 2021. 

Vedtak vil kunne bli endret som følge av kontroller eller nye opplysninger fra søker.

Det vil være det til enhver tid gjeldende vedtaket som vil fremgå av oversikten.