Innsyn i vedtak om tildelt tilskudd

Hvilke foretak som har mottatt tilskudd fra kompensasjonsordningen gjøres kjent kort tid etter at søknaden er godkjent.

Vedtak om tildelt tilskudd er tilgjengelig i en egen oversikt.

Opplysninger om foretaket og beløpet som er mottatt er søkbart. Det vil også fremgå hvilke revisjonsselskap eller regnskapsførerselskap som har bekreftet opplysningene i søknadene.

Vedtak vil kunne bli endret som følge av kontroller eller nye opplysninger fra søker.

Det vil være det til enhver tid gjeldende vedtaket som vil fremgå av oversikten.