Om den nye kompensasjonsordningen

Sist oppdatert: 06.01.2021

Ordningen gjelder for de samme næringene som den forrige kompensasjonsordningen, og er åpen for foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien.

I den nye ordningen legges det opp til at seriøsitetsvurdering og kontroll vil bli gjort før utbetaling. Søkere må benytte godkjent autorisert regnskapsfører eller revisor. Det stilles krav til at hver søknad skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før den sendes inn.

Om du ikke benytter godkjent regnskapsfører eller revisor i dag er det viktig at du gjør en avtale på dette i god tid. Du kan også begynne å samle nødvendig dokumentasjon for søknadsperiodene. Bruk tiden godt, det vil bidra til at søknadsprosessen og utbetalingen kan skje i løpet av få dager etter du har sendt søknad.

Finn en autorisert regnskapsfører
(oversikt over autoriserte regnskapsførere som er medlemmer av Regnskap Norge)

Finn en revisor
(oversikt over statsautoriserte revisorer som er medlemmer av Revisorforeningen)

Ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 28. februar 2021, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen. Søknader for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember, kan sendes inn fra 18. januar 2021. Søknad for januar og februar 2021 kan sendes inn i mars.

Du kan kontakte vår veiledningstjeneste på telefon fra 4. januar 2021.

Spørsmål og svar om ordningen (regjeringen.no)

Start forberedelsene nå (pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

Støtteordning til bedriftene åpner 18. januar: – Tusenvis får raske utbetalinger få dager etter åpningen