Utfylling og signering av søknadsskjemaet

Du finner en detaljert veiledning for utfylling av de ulike postene som hjelpetekster i selve søknadsskjemaet.

Vi gjør oppmerksom på at du inntil videre ikke kan sende inn ny søknad hvis du har fått innvilget tilskudd.

Det er derfor svært viktig at både søker og den revisor eller regnskapsfører som bistår ved innsending av søknaden passer godt på for å unngå at det oppstår unødige feil i søknaden. Dette gjelder både selve tallgrunnlaget og øvrig innhold i søknaden. Pass også på at søknaden signeres av person som har rett til å signere.

Det vil bli åpnet opp for å sende inn ny søknad i løpet av mars. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.

Hvem i foretaket kan fylle ut skjemaet?

 • daglig leder
 • styreleder
 • innehaver
 • forretningsfører
 • bestyrende reder
 • deltager (kun fødselsnummer)
 • komplementar (kun fødselsnummer)
 • norsk representant eller kontaktperson for utenlandsk enhet

Hvem hos revisor eller regnskapsfører kan fylle ut skjemaet?

Er revisor/regnskapsfører registrert som foretakets revisor/regnskapsfører i Enhetsregisteret, har de tilgang til å fylle ut skjemaet.

Den enkelte medarbeider i revisor- og regnskapsførerforetakene har tilgang til å fylle ut hvis de har en av altinn-rollene:

 • Regnskapsmedarbeider
 • Regnskapsfører med signeringsrett
 • Regnskapsfører uten signeringsrett
 • Regnskapsfører lønn
 • Ansvarlig revisor
 • Revisormedarbeider

Hvis foretaket har gjort avtale med en revisor/regnskapsfører som ikke er registrert som foretakets revisor/regnskapsfører i Enhetsregisteret, må daglig leder, innehaver eller styrets leder i foretaket det søkes for gi den aktuelle revisor/regnskapsfører rettigheten til å fylle ut skjemaet.

Har du spørsmål om hvordan du gir rettigheter kan du kontakte Altinn på telefonnummer 75 00 60 00. Åpningstidene er 8.00-15.30 på hverdager.

Hvem kan signere for foretaket?

Skjemaet skal signeres av en person med nøkkelrolle i foretaket. Disse er:

 • daglig leder
 • styreleder
 • innehaver
 • bestyrende reder
 • deltager (kun fødselsnummer)
 • komplementar (kun fødselsnummer)
 • norsk representant eller kontaktperson for utenlandsk enhet

NB: Hvis skjema signeres av andre enn de med nøkkelroller i foretaket, vil søknaden ikke bli godkjent.

 

Hvem kan signere for revisor eller regnskapsfører?

I utgangspunktet kan de med følgende roller signere:

 • daglig leder
 • styreleder
 • innehaver
 • deltager (kun fødselsnummer)

Er revisoren eller regnskapsføreren registrert som foretakets revisor/regnskapsfører i Enhetsregisteret, kan i tillegg medarbeidere med følgende altinn-roller signere:

 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører med signeringsrett

Dersom revisoren eller regnskapsføreren ikke er registrert som foretakets revisor/regnskapsfører i Enhetsregisteret, så er det i utgangspunktet bare rollene daglig leder, styrets leder, innehaver eller deltaker hos revisor/regnskapsfører som kan signere. Skal andre enn daglig leder, styrets leder, innehaver eller deltaker hos revisor/regnskapsfører signere, må de få delegert rollen «Parallell signering».

Har du spørsmål om hvordan du delegerer roller kan du kontakte Altinn på telefonnummer 75 00 60 00. Åpningstidene er 8.00-15.30 på hverdager.