Dette skjer etter du har søkt

Finn ut hva som skjer etter du har sendt søknaden.

 1. Vi behandler søknaden din.
  De fleste søknadene blir behandlet automatisk. Du vil da få svar innen kort tid.
 2. For konsern: Dersom du søker samlet som konsern (for tilskuddsperiodene november 2021 – februar 2022)
  Før utbetaling vil vi kontakte deg for å få tilsendt oversikt over hvilke foretak som inngår i konsernet og fordeling av tilskuddet mellom foretakene i konsernet.
 3. Vi sender svar på søknaden din til innboksen i Altinn.
  Etter vi har behandlet søknaden, sender vi svar på søknaden i foretakets innboks i Altinn.
 4. Vi behandler noen søknader manuelt.
  Dersom søknaden din tas ut til manuell behandling, vil det ta noe lengre tid før du får vedtaket. De foretak som får søknaden sin behandlet manuelt vil få varsel om dette i Altinn.
 5. Vi utbetaler tilskuddet til konto.
  Dersom søknaden blir godkjent, betaler vi ut tilskuddet til konto innen få virkedager. Pengene kommer inn på kontonummeret du oppga i søknaden.
 6. Vi publiserer informasjon om tilskuddstildeling.
 7. Tilbakebetaling av tilskudd (for tilskuddsperiodene november 2021 – februar 2022)
  Foretaket vil få krav om tilbakebetaling av tilskuddet for tilskuddsperioder fra og med november 2021 hvis foretaket får et overskudd på minst kroner 50.000,- i det regnskapsåret tilskuddsperioden tilhører, eller hvis foretaket har foretatt utdelinger i form av utbytte mv. etter at tilskuddet er utbetalt.

Klage

Hva kan du klage på?

Klage er riktig fremgangsmåte hvis du mener vi har beregnet selve tilskuddet feil ut fra tallene du har sendt inn, hvis du ellers mener vi har basert oss på andre fakta som er feil, eller hvis du mener vi har begått saksbehandlingsfeil.

Slik klager du på et vedtak