Kompensasjon for tapt varelager

Jf. forskriften § 3-6

For å søke om kompensasjon for tapt varelager må foretaket først fylle de generelle vilkårene for å søke om kompensasjon.

For tilskuddsperiodene november – desember 2020, januar – februar 2021 og mars – april 2021 kan kostnader til tapt varelager dekkes dersom

  • virksomheten av smittevernhensyn var pålagt full skjenkestopp eller stengt i henhold til Covid-19-forskriften eller tilsvarende kommunale forskrifter og
  • varene er ferskvare som næringsmidler, andre bedervelige varer, blomster eller andre planter og
  • varene var bestilt før man ble pålagt skjenkestopp eller stenging og
  • varene gikk ut på dato, eller ble forringet slik at de ikke holdt salgbar kvalitet, i den nedstengte perioden eller innen 14 dager etter perioden med stenging eller skjenkestopp opphørte.

Vær oppmerksom på at du må ta tapet i den tilskuddsperioden varene faktisk ble forringet eller gikk ut på dato. Du kan ikke slå sammen tapt varelager for flere tilskuddsperioder i samme søknad.

For foretak som er pålagt skjenkestopp, men ikke pålagt stengt, er det kun alkoholholdige drikkevarer som kompenseres. Regelen er fastsatt i paragraf 21 i vedtak fra ESA – Eftas sitt overvåkingsorgan. Norske myndigheter er i dialog med ESA om en endring av denne regelen.
Les mer om reglene hos ESA

Tapt varelager dekkes til anskaffelseskostnad, eksklusiv særavgifter. Merverdiavgift som er fradragsberettiget for foretaket i merverdiavgiftsoppgjøret, regnes ikke med i anskaffelseskostnaden. Anskaffelseskostnad reduseres med eventuell erstatning for tapt varelager som virksomheten har fått utbetalt under forsikringsordning eller gjennom andre kilder.

Dokumentasjon

Søker skal dokumentere anskaffelseskostnad og sannsynliggjøre tapet.

  • Utarbeid en skriftlig redegjørelse og beskriv hvorfor tapet oppstod med henvisning til statlig eller kommunalt pålegg om skjenkestopp eller stenging. Redegjør også for hvorfor det ikke var mulig å unngå tapet og hva som har skjedd med de tapte varene.
  • Utarbeid en oppstilling over de enkelte varetypene med angivelse av antall eller mengde og anskaffelseskostnad, med henvisning til relevante bokføringsbilag.

Eksempel på oppstilling:

Grunnlag for søknad om kompensasjon for tapt varelager
Januar – februar 2021

VareAntall/mengdeAnskaffelseskostDokumentasjon av anskaffelseskostBeløp
Øl150 liter20 kr/literB. 357/217 000
Indrefilet30 kg250 kr/kgB. 412/216 000
Osv…..
Sum13 000

Søknad

Du søker om kompensasjon for tapt varelager i samme søknadsskjema som den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet. Skal du søke om kompensasjon for tapt varelager for en periode du allerede har fått tilskudd for, må du sende inn endringssøknad for denne perioden.

For deg som har fått innvilget søknad og nå ønsker å søke om kompensasjon for tapt varelager for samme periode, er det viktig å være oppmerksom på at du må legge inn alle tall fra opprinnelig søknad, i tillegg til tall for tapt varelager. Det er alltid den siste innsendte søknaden som gjelder, en ny søknad vil automatisk erstatte søknaden du har sendt inn tidligere. Ved utbetaling vil det du har fått utbetalt tidligere bli trukket fra.