Årsaker til at søknaden ikke er innvilget

Nedenfor finner du noen av årsakene til at en søknad kan bli avvist. Brønnøysundregistrene behandler søknadene med kontroller som baserer seg på forhåndskontroll av regnskapsførere og revisorer, maskinell kontroll, og manuell kontroll.

Tilskudd under 5000 kroner

Søknader der beregnet tilskudd for perioden er under 5000 kroner blir avslått. Det gis heller ikke dekning for kostnader til regnskapsfører/revisor når tilskuddet blir for lavt.

Brønnøysundregistrene har oppfordret foretakene om å vurdere på forhånd om det vil svare seg å engasjere regnskapsfører/revisor og levere søknad.

Hvis tilskuddet har blitt for lavt fordi det er oppgitt feil tall, kan foretaket sende inn ny søknad med riktige tall.

Omsetningsfall under 30 prosent

Foretaket må ha hatt et omsetningsfall på 30 prosent som hovedsakelig skyldes koronapandemien. Søknader der omsetningsfallet er lavere enn 30 prosent blir avslått.

Det er lagt inn en kontroll i søknadsskjemaet, slik at det ikke lenger er mulig å sende inn søknader der omsetningsfallet er for lavt.

Ha ansatte

Foretak som på tildelingstidspunktet ikke er registrert i Aa-registeret med ansatte vil få avslått sin søknad. Det er også krav om at foretaket må ha hatt minst én ansatt som har fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til september 2020.

Signert av person uten nøkkelrolle

Søknader som ikke er signert av en person med nøkkelrolle i foretaket vil bli avslått.

Det kan være andre enn de med nøkkelroller som har tilgang til å signere, på grunn av delegeringer som er gjort i Altinn. Det er foretakets ansvar at rett person signerer søknaden.

Hvis foretaket har fått avslag på søknaden fordi den ikke er signert av person med nøkkelrolle, kan det sendes inn ny søknad.

Manglende levering av årsregnskap

Foretak som ikke har levert årsregnskap for 2019 (gjelder for foretak som ble etablert i 2019 eller tidligere), vil få avslag på søknaden.

Dette gjelder likevel ikke foretak som ble etablert andre halvår 2019 og har valgt å benytte seg av adgangen til å ha et regnskapsår på inntil 18 måneder.

Hvis foretaket har fått avslag på søknaden fordi årsregnskap ikke er levert, må foretaket sørge for registrering av årsregnskapet i Regnskapsregisteret før de kan sende inn ny søknad.

Når årsregnskapet er godkjent, kan det sendes inn ny søknad.

Restanse på skatt og merverdiavgift

Foretak som ikke har betalt skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020, vil få avslag på søknaden.

Hvis foretaket har fått avslag på søknaden på grunn av restanse, kan de betale inn restansen og sende inn ny søknad.

Manglende dokumentasjon ved tidligere innsendt søknad til kompensasjonsordningen

Foretak som ikke har levert etterspurt dokumentasjon i forbindelse med tidligere søknader om kompensasjon for foretak med stort omsetningsfall (gjelder både kompensasjonsordning 1 og 2), vil få avslag på søknaden.

Hvis foretaket har fått avslag på søknaden på grunn av manglende dokumentasjon, må de sende inn etterspurt dokumentasjon og få den godkjent, før de sender inn ny søknad.

Manglende levering av skattemelding for formues- og inntektsskatt for 2019

Foretak som ikke har levert skattemelding for formues- og inntektsskatt for 2019 (gjelder foretak som ble etablert i 2019 eller tidligere) vil få avslag på søknaden.

Fristen for å levere skattemelding for næringsdrivende for 2019 var 30. august 2020. Foretak som leverte etter fristen, men før det ble fattet vedtak om skjønnsligning (i november 2020), anses å ha levert skattemelding. Skattemelding kan også anses som levert etter skjønnsfastsetting, hvis nytt skatteoppgjør bygger på skattemeldingen.