Så mye tilskudd kan foretaket få

Vær oppmerksom på at det er ulike regler for periodene september 2020 til februar 2021, mars til oktober 2021 og november 2021 til februar 2022.

Forskriften som gjelder september 2020 – februar 2021
Forskriften som gjelder mars 2021 – oktober 2021
Forskriften som gjelder november 2021 – februar 2022

Foretak i økonomiske vanskeligheter

Mellomstore og store foretak som var i økonomiske vanskeligheter før koronapandemien ikke søke om støtte.

Kalkulator

Vi har laget en kalkulator i Excel der du kan simulere hvor mye tilskudd du kan få. Kalkulatoren tar ikke hensyn til om foretaket var i økonomiske vanskeligheter før koronapandemien. Du finner ytterligere veiledning i tilknytning til de enkelte postene i kalkulatoren.

Kostnad til regnskapsfører/revisor

Før innsending av søknad må denne bekreftes av regnskapsfører eller revisor.

De som får vedtak om tilskudd vil få dekket 80 % av kostnaden til regnskapsfører/revisor, begrenset oppad til 10 000 kroner per periode. Dette kommer i tillegg til det beregnede tilskuddsbeløpet.

Beregnet tilskudd under 5000 kroner for perioden vil ikke bli tildelt og det vil ikke gis dekning for kostnader til regnskapsfører/revisor etter reglene i forskriften.

Kompensasjonsordningen legger opp til at du kan få dekket 80 % av kostnaden til revisor/regnskapsfører, begrenset oppad til 10 000 kroner per periode for de som får vedtak om tildeling av tilskudd.

Er beregnet tilskudd lavt bør du vurdere om det vil svare seg for foretaket å engasjere regnskapsfører/revisor og levere søknad. Det vil kreve at du bruker en del tid på å dokumentere det som regnskapsfører/revisor ber om for å kunne bekrefte søknaden. Dette gjelder spesielt dersom du ikke har et regnskapsførerselskap som tar seg av regnskapet i utgangspunktet.

Eksempel:
Beregnet tilskudd 6 200 kroner for november. Kostnad til regnskapsfører/revisor 14 000 kroner. 80 % av 14 000 = 11 200 kroner. Av dette vil du få refundert kr 10 000, som er maksbeløpet.

eksempel lavt tilskudd

Har du spørsmål?

Kontakt oss