Sende inn ny søknad eller klage på vedtak

Om endringer

Du må melde fra dersom du oppdager feil eller mangler i søknaden som du har sendt inn. Dette gjelder også etter fristen for å søke om tilskudd er utløpt.

Endre opplysninger når foretaket har fått innvilget søknad

Oppdager du at søknaden har feil eller mangler informasjon etter foretaket har fått innvilget søknaden, må du sende inn en ny søknad.

Du kan nå søke om kompensasjon for tapt varelager i perioden fra november 2020 til april 2021.

For deg som har fått innvilget søknad og nå ønsker å søke om kompensasjon for tapt varelager for samme periode, er det viktig å være oppmerksom på at du må legge inn alle tall fra opprinnelig søknad, i tillegg til tall for tapt varelager.

Det er alltid den siste innsendte søknaden som gjelder, en ny søknad vil automatisk erstatte søknaden du har sendt inn tidligere. Har du allerede fått utbetalt tilskudd, vil differansen enten bli utbetalt eller du vil få tilsendt faktura.

Har foretaket fått utbetalt tilskudd de ikke har rett til?

Hvis du i ettertid oppdager at foretaket har fått utbetalt tilskudd uten at vilkåret for tilskudd var til stede, kan du sende en forklaring til oss via vårt kontaktskjema. Vi vil da omgjøre søknaden og sende en faktura med krav om tilbakebetaling til foretaket.

Har foretaket fylt ut feil refusjonsbeløp til regnskapsfører/revisor?

Hvis du i ettertid oppdager at det er oppgitt feil refusjonsbeløp til regnskapsfører/revisor, kan du sende en forklaring til oss via vårt kontaktskjema og vi vil da korrigere refusjonsbeløpet.

Hvem kan fremdeles ikke endre opplysninger?

 • Du som skal endre beløpene, men blir stoppet i skjemaet fordi vilkårene for å søke ikke lenger er til stede. Dette kan for eksempel være hvis foretaket er under avvikling.
 • Du som skal endre ansvarlig foretak i konsern

I slike tilfeller må du sende en melding til oss via vårt kontaktskjema, så vil vi ta kontakt med deg.

Sende ny søknad når foretaket har fått avslag på søknad

Oppdager du at søknaden har feil eller at vilkårene for å søke har kommet på plass etter at foretaket har fått avslag på søknad, kan du sende inn en ny søknad.

Du kan lese om avslagsgrunner og hva du kan rette opp her.

Dette skjer etter foretaket har sendt ny søknad

 1. Du får en kvittering i innboksen i Altinn
  Vi sender en kvittering som bekrefter at vi har mottatt ny søknad til foretakets innboks i Altinn.
 2. Vi behandler meldingen din
  Vi vurderer den nye søknaden og hvordan endringen får innvirkning på tildelt tilskudd.
 3. Du får svar i Altinn
  Etter vi har behandlet meldingen, sender vi svar til foretakets innboks i Altinn.
 4. Ved endringer i utbetalt tilskudd
  Endringen du har meldt fra om kan medføre at tilskuddet økes eller reduseres.
  Dersom tilskuddet økes, vil penger bli utbetalt til konto.
  Dersom tilskuddet reduseres, vil du får krav om innbetaling.

Klage

Hva kan du klage på?

Klage er riktig fremgangsmåte hvis du mener vi har beregnet tilskuddet feil ut fra beløpene du har sendt inn, hvis du ellers mener vi har basert oss på andre fakta som er feil, eller hvis du mener vi har begått saksbehandlingsfeil.

Slik klager dere på et vedtak