Sende inn ny søknad eller klage på vedtak

Om endringer

Det er foreløpig ikke mulig å sende inn ny søknad for de som har fått søknaden innvilget.
Det vil bli åpnet opp for dette 9. mars. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.

Dersom du allerede har fått avslag kan du sende inn ny søknad, for eksempel om følgende forhold ligger til grunn for avslaget:

 • Restanser for mva og skatt per 29.2.2020:
  Dersom du har innbetalt restansene, kan du sende ny søknad. Du bør vente med å sende ny søknad til 2 uker etter innbetalingen, dette for å sikre at innbetalingen er registrert hos oss.
 • Manglende dokumentasjon ved tidligere innsendt søknad til kompensasjonsordningen hos Skatteetaten (april-august 2020):
  Dersom du har sendt dokumentasjon og den er godkjent av Skatteetaten, kan du sende inn ny søknad til oss. Du anbefales å vente med å sende inn ny søknad til 2 uker etter innsending til Skatteetaten for å sikre at dette er registrert.
 • Dersom du ved en feil har oppgitt opplysninger som gir omsetningsfall under 30%. 
  Dersom riktige tall vil vise omsetningsfall over 30%, kan du sende inn ny søknad.
 • Dersom søknaden har blitt signert av en person uten nøkkelrolle i foretaket.
 • Dersom foretaket er regnskapspliktig og ikke har fått godkjent årsregnskapet for siste regnskapsår i Regnskapsregisteret.
  Hvis du har fått nektet årsregnskapet må du sende inn nytt årsregnskap til Regnskapsregisteret og få regnskapet godkjent, før du sender inn ny søknad til oss.

Klage

Hva kan du klage på?

Klage er riktig fremgangsmåte hvis du mener vi har beregnet selve tilskuddet feil ut fra tallene du har sendt inn, hvis du ellers mener vi har basert oss på andre fakta som er feil, eller hvis du mener vi har begått saksbehandlingsfeil.

Slik klager dere på et vedtak