Søknadsskjema for foretak med vesentlig omsetningsfall som følge av koronasituasjonen

Du kan søke om tilskudd for periodene september – oktober, november – desember, januar – februar, mars – april og mai – juni. Søknadsfristen for disse periodene er 15. oktober 2021.

Her finner du en oversikt over de vesentligste endringene i kompensasjonsordningen fra og med mars 2021.
Nå kan du også søke om kompensasjon for tapt varelager for søknadsperiodene fra november 2020 til og med april 2021.

Tilskuddsperioden juli – august 2021 er nå åpnet for søknader, og søknadsfristen er 15. november 2021.

Start søknadsprosessen