Innholdsoversikt

Søknadsfristen for kompensasjonsordningen var 15.05.2022. Det er derfor ikke lenger mulig å søke.

For perioden november 2021 til og med februar 2022:

For perioden mars 2021 til og med oktober 2021:

For perioden september 2020 til og med februar 2021:

Sikkerhet og personvern

Hjelp og kontakt